โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

          โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา มุ่งจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล โดยเน้นให้ผู้เรียน
  มีทักษะพื้นฐานการอ่านออก เขียนได้ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ ใช้เทคโนโลยี มีคุณธรรม แต่งกายสะอาด
  เรียบร้อย เหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย มีจิตสาธารณะ รักษ์สิ่งแวดล้อม ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง รวมทั้งส่งเสริมด้านการกีฬา แะสามารถดำรงตนในสังคมปัจจุบันอย่างมีความสุข


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:10:59 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเอนก ชมภูวงศ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายตำรา ดีจรัส

 • นายสมยศ ฟุ้งเหล็งสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,795
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037243515 อีเมล์: petcharat.sk2@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นาวิน กันสการ โทรศัพท์: 0986678478 อีเมล์: dorm4x4@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]