โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

          โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา มุ่งจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล โดยเน้นให้ผู้เรียน
  มีทักษะพื้นฐานการอ่านออก เขียนได้ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ ใช้เทคโนโลยี มีคุณธรรม แต่งกายสะอาด
  เรียบร้อย เหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย มีจิตสาธารณะ รักษ์สิ่งแวดล้อม ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง รวมทั้งส่งเสริมด้านการกีฬา แะสามารถดำรงตนในสังคมปัจจุบันอย่างมีความสุข


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:10:59 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายปราโมทย์ พรหมบุบผา
 • แนะนำบุคลากร

 • นายพงษ์พันธ์ อารีรัมย์

 • นางปราณีต สุขหมั่นสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,852
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037243515 อีเมล์: petcharat.sk2@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อัศวิน อินตา โทรศัพท์: 0992329941 อีเมล์: assawin2351@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]