โรงเรียนบ้านโคกแจง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านโคกแจง ก่อตั้งขึ้นโดยกรมตำรวจตระเวนชายแดน จ่าสิบตำรวจตรีสมพงษ์

  เทียมสุวรรณ  หมวดตำรวจตระเวนชายแดน (ม.2 ตชด.) ที่ 7 ได้ทำหนังสือไปยังกรมตำรวจตระเวนชายแดน  เพื่อขออนุมัติจัดตั้งโรงเรียนขึ้นที่หมู่บ้านโคกระกา

  วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2503 สร้างอาคารเรียน ขนาด 10 X 45  เมตร และเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 13  ตุลาคม 2503 โดย จ.ส.ต.สมพงษ์ เทียมสุวรรณ ทำพิธีเปิดอาคารเรียน

  และจัดให้ พลฯแอม  ทิวรรณ พลฯสังเวียน เศกสรร เป็นผู้ทำการสอน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2507 นายนิคม เจริญนาม ศึกษาธิการอำเภอตาพระยา ได้รับมอบโอนโรงเรียน

  จากกรมตำรวจตระเวนชายแดนมาเป็นของกระทรวงศึกษาธิการ และได้แต่งตั้งนายวรรณคดี  พลอยสุวรรณ  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

            วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2508 นายวรรณคดี พลอยสุวรรณ กับนายแดง เบ็ญคุ้ม พร้อมด้วยราษฎรขออนุมัติกระทรวงศึกษาธิการสร้างอาคารเรียนขนาด 30 X 9 เมตร

  แบบ ป.1ข และย้ายโรงเรียนมาตั้งที่บ้านโคกแจง   วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2508 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนบ้านโคกระกามาเป็นโรงเรียนบ้านโคกแจง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-06-23 13:42:52 น.

โรงเรียนบ้านโคกแจง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037247887 อีเมล์: bankokjangschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สมเกียรติ สมสงวน โทรศัพท์: 0813858582 อีเมล์: poo272508@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]