โรงเรียนบ้านโคกแจง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโคกแจง

  ที่

  ชื่อ – สกุล

  ตำแหน่ง

  ปฏิบัติหน้าที่

  1

  นางนัดดา   ชมภูวงศ์

  ข้าราชการบำนาญ

  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ

  2

  พระครูสุจิตรัตนคุณ

  เจ้าอาวาสวัดโคกแจง

  กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ฯ

  3

  นางอำไพ   แสนกล้า

  ผู้ใหญ่บ้านโคกแจง

  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

  4

  นายชาญชัย   แสนกล้า

  ผู้ใหญ่บ้านทัพเสรี

  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

  5

  นายทรงศักดิ์   หงษ์ทอง

  ผู้ใหญ่บ้านคลองน้ำใส

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  6

  นางดาณีย์   มั่นจิตต์

  แพทย์ประจำตำบลทัพเสด็จ

  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

  7

  นายสมใจ   กระแสโสม

  สมาชิก อบต.ทัพเสด็จ

  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  8

  นายสมเกียรติ  สมสงวน

  ครูโรงเรียนบ้านโคกแจง

  กรรมการผู้แทนครู

  9

  นางสุจิตรา   อุ่นเวียง

  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแจง

  กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-06-23 13:42:52 น.

โรงเรียนบ้านโคกแจง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037247887 อีเมล์: bankokjangschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สมเกียรติ สมสงวน โทรศัพท์: 0813858582 อีเมล์: poo272508@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]