โรงเรียนบ้านโคกแจง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ขำจะโป๊ะ                              ประธานสภานักเรียน

  2. เด็กหญิงอาริยา  คำตะเคียน                                    รองประธานสภานักเรียน

  ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน

  1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญมาก                                   
  2. เด็กชายบุญญฤทธิ์  ทวีชาติ
  3. เด็กหญิงอภิสรา สมสงวน
  4. เด็กหญิงจุรี  เทียนถวาย
  5. เด็กหญิงคณิศรา  ออกสุข

  ฝ่ายปฏิคม

  1. เด็กหญิงเสาวลี  มะลิซ้อน
  2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีดาพันธ์
  3. เด็กหญิงรัตนาพร  ศรีมาท

  ฝ่ายสถานที่

            1.  เด็กชายธนพนธ์  แสนดี

            2.  เด็กชายอนุรักษ์  แสนกล้า

            3.  เด็กชายธัมชัย  ดวงเหว้า

            4.  เด็กชายนิคม  เบ็ญคุ้ม

            5.  เด็กชายก้องเกียรติ  นามฮุง

            ๖.  เด็กชายคมสันต์  สมสวย

   

  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

  1. เด็กหญิงจุฑามาศ  มะลิซ้อน
  2. เด็กชายบัณฑิต  ดวงเหว้า
  3. เด็กชายรัตพงษ์  ชิ้นแก้ว

  ฝ่ายเลขานุการ

  1. เด็กหญิงรุจิรา  แสนสอน
  2. เด็กหญิงนิศารัตน์  สุขเกษม

   

  ฝ่ายเหรัญญิก

  1. เด็กหญิงขวัญจิต  มั่นจิต
  2. เด็กหญิงสุภาพร  กระแสโสม
  3. เด็กชายศุกร์ภิชัย  บุญมาก

   

  ฝ่ายสารวัตรนักเรียน

  1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญมาก
  2. เด็กชายธนพนธ์  แสนดี
  3. เด็กชายอนุรักษ์  แสนกล้า
  4. เด็กหญิงขวัญจิต  มั่นจิตร
  5. เด็กหญิงบังอร  พละเดช
  6. เด็กหญิงสุภาพร  กระแสโสม

   

         


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 23:37:55 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสุจิตรา อุ่นเวียง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางนพวรรณ เข็มเพชร

 • นางนงนุช สุราฤทธิ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,868
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโคกแจง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037247887 อีเมล์: bankokjangschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สมเกียรติ สมสงวน โทรศัพท์: 0813858582 อีเมล์: poo272508@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]