โรงเรียนบ้านโคกแจง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์  (VISION)

  ภายในปี 2557 โรงเรียนบ้านโคกแจง มุ่งมั่นสร้างโอกาสและส่งเสริมการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ

  มีทักษะการดำรงชีวิตให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 23:37:55 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวภัทรภร หมื่นมะเริง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางนงนุช สุราฤทธิ์

 • นางนัดดา ชมภูวงศ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,685
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโคกแจง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037247887 อีเมล์: bankokjangschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สมเกียรติ สมสงวน โทรศัพท์: 0813858582 อีเมล์: poo272508@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]