โรงเรียนบ้านโคกแจง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์  (VISION)

    ภายในปี 2557 โรงเรียนบ้านโคกแจง มุ่งมั่นสร้างโอกาสและส่งเสริมการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ

    มีทักษะการดำรงชีวิตให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-06-23 13:42:52 น.

โรงเรียนบ้านโคกแจง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037247887 อีเมล์: bankokjangschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สมเกียรติ สมสงวน โทรศัพท์: 0813858582 อีเมล์: poo272508@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]