โรงเรียนบ้านโคกทหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโดยย่อ

   

                     โรงเรียนบ้านโคกทหาร   เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  ๒๑  เดือน  เมษายน   ๒๔๘๙  โดยมีนายเอี้ยง  กันคิด  และนายแยล  มารอิว   บริจาคที่ดินให้  จำนวน  ๒๕  ไร่

  สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา

                  โรงเรียนบ้านโคกทหาร   ตั้งอยู่หมู่ที่  ๕   ตำบลทัพเสด็จ  อำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต  ๒   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ   อยู่ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต ๒   ๕๘  กิโลเมตร   ห่างจากจังหวัดสระแก้ว  ๑๐๘  กิโลเมตร  โดยมีพื้นที่ติดต่อกับเขตต่าง ๆ ดังนี้

            ทิศเหนือ                   ติดต่อบ้านคลองน้ำใส

            ทิศตะวันออก            ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐกัมพูชาประชาธิปไตย

            ทิศใต้                       ติดต่อกับบ้านคลองแผงและบ้านร่มไทร

            ทิศตะวันตก              ติดต่อกับบ้านโคกเพร็ก

  ประเภท   เป็นโรงเรียนขนาดกลาง    สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  เปิดสอนตั้งแต่      ชั้นอนุบาล  ๑  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖

  อาชีพของประชากรในเขตบริการ      ส่วนใหญ่ทำนา

  การคมนาคม      ถนนลาดยาง   และถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-05-27 19:37:47 น.

โรงเรียนบ้านโคกทหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037550023 อีเมล์: bankoktahan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อุทัยวรรณ สุดทองมล โทรศัพท์: 0849450909 อีเมล์: s_wan2010@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]