โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา

                   โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนาตั้งขึ้นเมื่อ วันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๑๘  ทหารนำโดย พันตรีนิพนธ์  ตรีเนตร  ผบ.ศปศ.๑๑  ตาพระยา  ร้อยโทสมบูรณ์  พันธุวัฒนา หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษ  ที่  ๒  ผลัด  ๙  เป็นผู้ดูแลการก่อสร้าง  นายเทียบ  เชยสำโรง  เป็นหัวหน้าช่าง  ประชาชนบ้านใหม่พัฒนาบริจาคไม้และแรงงาน   

                  ศปศ.๑๑ บริจาควัสดุอื่น ๆ เช่น  เหล็ก  สังกะสี น็อต  ตะปู  ซึ่งได้รับการอนุมัติจากพลโท ประเสริฐ  ธรรมศิริ   แม่ทัพภาคที่  ๑  (วางเสาเอกเมื่อ  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๑๗  และสร้างแล้วเสร็จ  เมื่อวันที่  ๑ เมษายน  ๒๕๑๘  ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  ๕๘,๘๗๗.๐๐  บาท )

                  พล.ต.ต.ศรีศักดิ์  ธรรมรักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  เป็นผู้รับมอบจากแม่ทัพภาคที่  ๑   เมื่อวันที่  ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๑๘  อาคารหลังนี้สร้างแบบ ป.๑ ข กว้าง  ๑๒  เมตร  ยาว  ๒๗  เมตร ขนาด  ๓  ห้องเรียน  บนเนื้อที่  ๕๔  ไร่  ๓  งาน  ๕๒  ตารางวา  ในเขตป่าสงวนโคกสูง  นายดิลก  จิตต์ประเสริฐหัวหน้าหมวดการศึกษาอำเภอวัฒนานคร ร่วมรับมอบ

                  ผู้บริหารคนแรก   นายหอมหวล  เสริมทอง   ตำแหน่ง  ครูใหญ่

                  ครูคนแรก             นายนิสัย  ใจสนิท              

                  นักเรียนรุ่นแรก   ๑๐๙  คน

                  ได้รับการโอนจากกรมการปกครอง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  มาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี  สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอวัฒนานคร เมื่อวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๒๓  วันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๓๖ ก่อตั้งจังหวัดสระแก้ว จึงเปลี่ยนมาสังกัดสำนักการประถมศึกษาจังหวัดสระแก้ว  สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอวัฒนานคร  และต่อมาได้เปลี่ยนเป็น  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต  ๒   จนถึงปัจจุบัน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 04:38:55 น.

โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: banmaitahanbok@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เนตรนาภา เปรมสังข์ โทรศัพท์: 0991627233 อีเมล์: natnapa.tai2526@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]