โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  1.  นายสวัสดิ์  กมลรัตน์                  ผู้ทรงคุณวุฒิ                                  ประธานกรรมการ

  2.  นางเที่ยง  ชวนกระโทก             ผู้ทรงคุณวุฒิ                                   กรรมการ

  3.  นางรุ่งอรุณ  จินดา                    ผู้แทนผู้ปกครอง                              กรรมการ

  4.  นางสาวดวงกมล  เปลี่ยนสะอาด  ผู้แทนองค์กรชุมชน                         กรรมการ

  5.  นายชวน  อ่อนผักแว่น               ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      กรรมการ

  6.  นางดวงเนตร  สังวาลย์รัมย์         ผู้แทนศิษย์เก่า                               กรรมการ        

  7.  พระประจบ อนาลโย                 ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                         กรรมการ

  8.  นางวรรณศรี  จันทร์เศรษฐี         ผู้แทนครู                                        กรรมการ

  9.  นางสาวสายทอง  สมเชื้อ           ผู้อำนวยการโรงเรียน                       กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 04:38:55 น.

โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: banmaitahanbok@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เนตรนาภา เปรมสังข์ โทรศัพท์: 0991627233 อีเมล์: natnapa.tai2526@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]