โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ๑. นายละ ทองชื่น   ประธานกรรมการสถานศึกษา                                  ๖. นางสำเรียง ทองชื่น ผู้แทนผู้ปกครอง

  ๒. นายเดช แผ่วตะคุ ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                     ๗. พระอธิการเพลิน พุทธิสาโร ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  ๓. นายภัทรเชฐ ตาลเยื้อน  ผู้แทนองค์กรชุมชน                                      ๘. นายบำรุง  ถาวรสาลี  ผู้แทนครู

  ๔. นายพิชิต พรมเวช  ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น                                 ๙. นายสำรวม  มีอาษา กรรมการและเลขานุการ

  ๕. นายศุภกฤษ ทององค์ ผู้แทนศิษย์เก่า

   

   

   
   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 04:38:55 น.

โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037262601 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางรัชฎาพร ภิมล โทรศัพท์: 0899364974 อีเมล์: aui.meearsa@outlook.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]