• คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเรือ

  1.เด็กหญิงวันนิดา  บัวลพบุรี           ประธานสภานักเรียน

  2.เด็กหญิงนลัทพร   ศรีแก้ว        รองประธานสภานักเรียน

  3.เด็กหญิงอินทร์ธิดา  เบ้าคำ       รองประธานสภานักเรียน

  4.เด็กหญิงอรประดับ บุตรกุล            เลขานุสภานักเรียน

  5.เด็กหญิงพรพิมล  โจ้กระโทก        เหรัญญิกสภานักเรียน

  6.เด็กหญิงสุภาวดี อุเคน                 กรรมการ

  7.เด็กชายชาคริต ทองมี                 กรรมการ

  8.เด็ำกชายชนาเมธ  หลุงลิว            กรรมการ

  9.เด็กหญิงกัลยานี ทองบุญ            กรรมการ

  10.เด็กหญิงธนัญญา แขเขียว         กรรมการ

  11.เด็กหญิงอรยา  ศรีภา                 กรรมการ

  13.เด็กชายอภินัทธ์ ทองบุญ           กรรมการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-02-25 08:46:10 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสมจิตร สิงหวิบูลย์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสุนิษา ปะกิโถ

 • ดร.กัญญ์ชิสา พานทองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,963
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองเรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037609984 อีเมล์: nongrua_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางวาศินี พันอินทร์ โทรศัพท์: 0801028585 อีเมล์: wasinee19@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]