• แบบสำรวจความพึงพอใจ
  • CREATE TABLE `webboard` ( `QuestionID` int(5) unsigned zerofill NOT NULL auto_increment, `CreateDate` datetime NOT NULL, `Question` varchar(255) NOT NULL, `Details` text NOT NULL, `Name` varchar(50) NOT NULL, `View` int(5) NOT NULL, `Reply` int(5) NOT NULL, PRIMARY KEY (`QuestionID`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1 ; CREATE TABLE `reply` ( `ReplyID` int(5) unsigned zerofill NOT NULL auto_increment, `QuestionID` int(5) unsigned zerofill NOT NULL, `CreateDate` datetime NOT NULL, `Details` text NOT NULL, `Name` varchar(50) NOT NULL, PRIMARY KEY (`ReplyID`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1 ;
    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-12-01 12:48:58 น.

โรงเรียนบ้านหนองเรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037609984 อีเมล์: nongrua_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางรัตนา สายยอม โทรศัพท์: 0885250741 อีเมล์: ratana048@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]