โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  1. นายสมบูรณ์  ดาชัย                     ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. นายจำเนียน  ศูนกลาง               กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  3. นายมล  แก้วสน                          กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
  4. นายสังคม  กลิ่นไกล                  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
  5. นายสะละ  ตาลสี                        กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  6. พระพันธ์  ขันติโก                      กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
  7. นางสาวนฤมล  คูหาแก้ว           กรรมการผู้แทนครู
  8. นางสมหมาย  จำรัสศรี              กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
  9. นายพัชรพงษ์  สุขแสวง          กรรมการและเลขานุการ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 04:38:55 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายคมกฤช สมสาร์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวพรทิวา เลิศล้ำ

 • นายปิยาวัชร คะเรรัมย์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,755
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเนินสะอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037247910 อีเมล์: bnsschoolofficial@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายปิยาวัชร คะเรรัมย์ โทรศัพท์: 0963094061 อีเมล์: panyawachiro01@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]