โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน

  1. เด็กหญิงขวัญหทัย  จันทำมา                     ชั้น ป.6                  ประธานนักเรียน
  2. เด็กชายธวัชชัย  เกตุไหม                           ชั้น ป.5                  รองประธานนักเรียน
  3. เด็กหญิงกนกวรรณ  เถาวันนี                       ชั้น ป.5                  กรรมการ
  4. เด็กชายธนพัฒน์  ภูษาพันธ์                          ชั้น ป.5                 กรรมการ
  5. เด็กชายวัชรพงษ์  เวชการ                          ชั้น ป.6                  กรรมการ
  6. เด็กหญิงปัณณพร  ภูษาพันธ์                        ชั้น ป.6                  กรรมการและเลขานุการ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 04:38:55 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายคมกฤช สมสาร์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวพรทิวา เลิศล้ำ

 • นายปิยาวัชร คะเรรัมย์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,752
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเนินสะอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037247910 อีเมล์: bnsschoolofficial@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายปิยาวัชร คะเรรัมย์ โทรศัพท์: 0963094061 อีเมล์: panyawachiro01@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]