โรงเรียนบ้านหนองหมู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านหนองหมู   ตั้งอยู่หมู่ที่ 6  ตำบลหนองแวง  อำเภอวัฒนานคร

  จังหวัดสระแก้ว  รหัสไปรษณีย์ 27120    โทรศัพท์   037-550075    โทรสาร  -   

  e-mail : nongmooschool@gmail.com

  www . http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1027740157       

  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  เขต 2   

  เปิดสอนตั้งแต่ชั้น  อนุบาลปีที่ 1  ถึง  ประถมศึกษาปีที่  6                                                                                            

  มีเขตพื้นที่บริการ  2  หมู่บ้าน   ได้แก่  หมู่ที่ 6  ตำบลหนองแวง , หมู่ที่ 14  ตำบลวัฒนานคร

  ประวัติโรงเรียน  

          โรงเรียนบ้านหนองหมู  ตำบล หนองแวง  อำเภอ วัฒนานคร  จังหวัด สระแก้ว  รหัสไปรษณีย์ 27160 

  โทรศัพท์  -  สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  เขต 2  

  สภาพของสถานศึกษา  เป็นโรงเรียนประถมศึกษา ทำการสอนระดับอนุบาล - ประถมศึกษา 

  เดิมเป็นโรงเรียนประชาบาล  ตำบลโนนหมากเค็ง 4  ( วัดหนองแวง )  ซึ่งมีนักเรียน 300 คน  ทำให้ศาลาการเปรียญวัดหนองแวง  ซึ่งแออัดไม่พอเพียงจึงตั้งโรงเรียนขึ้นใหม่ที่บ้านหนองหมู  โดยสร้างเป็นโรงเรือนชั่วคราว  จากการสละทรัพย์ของชาวบ้าน  1  หลัง   มูลค่า 1,066 บาท 75 สตางค์  ภายใต้การนำของนายแหลม สังข์กรณ์  ผู้ใหญ่บ้าน  เมื่อเปิดทำการมีนักเรียน  82  คน  ชั้นเตรียม  24  คน  ป.1   40  คน  ป.2   8  คน  ป.3   6  คน  ป. 4   4  คน  (รวม  82  คน)  มีครู  2  คน  คือ  นายสุพรรณ  บัวชัย  เป็นครูใหญ่  นายทองดี  วิสุทธิ์  เป็นครูน้อย  เปิดทำการเมื่อวันที่  18  กรกฎาคม  2490  นายเศียร  กำเหนิดเหมาะ  ศึกษาธิการอำเภอวัฒนานคร เป็นประธานในพิธีเปิด

             ปัจจุบันมีอาคาร 2 หลัง  คือแบบ  ป.1  ก  3  ห้อง  แบบ สปช.  102/26  5  ห้อง  หอสมุด  1 หลัง โรงอาหาร  1  หลัง 

  บ้านพักครู  2  หลัง  อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  1  หลัง  ศาลาไทย  1  หลัง  ส้วมที่  4  นั่ง  2 หลัง 

  ถังเก็บน้ำฝน  นพค.สร้าง  2  หน่วย  สนามกีฬาเอนกประสงค์  2  สนาม

  ที่ตั้ง  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6  ตำบลหนองแวง  อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว

  ขนาดพื้นที่            โรงเรียนมีพื้นที่ 12 ไร่ 82 ตารางวา

  ประเภทโรงเรียน    เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต  2

  ระดับการศึกษา    ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหนองหมู แบ่งเป็น  2  ระดับ  คือ  ระดับก่อนประถมศึกษา   และระดับประถมศึกษา 

  คำขวัญโรงเรียนบ้านหนองหมู       รู้เรียน  รู้เวลา  รู้หน้าที่  เป็นคนดีของสังคม

  สีประจำโรงเรียน      ชมพู  หมายถึง ความรักและความสามัคคี

  อักษรย่อประจำโรงเรียน       น.ม.


   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-20 15:23:58 น.

โรงเรียนบ้านหนองหมู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: ืnongmooschool@google.com
เว็บมาสเตอร์:: นิตยา พูลแสง โทรศัพท์: 0806422299 อีเมล์: ืืnittaya_toi@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]