โรงเรียนบ้านหนองหมู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • นายสมพิศ   สังข์ศิริ                            ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  พระครูวาปีชัยกิจ                                ผู้แทนภิษุสงฆ์
  นายสามารถ    โสมน้อย                     ผู้ทรงคุณวุฒิ
  นายบุญมี   สังสวัสดิ์                            ผู้แทนองค์กรชุมชน
  นายสุชาติ  หงษ์ทอง                           ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  นายสนธิศักดิ์  ตะอำคุณ                      ผู้แทนผู้ปกครอง
  นายมนต์ชัย  วายลม                           ผู้แทนศิษย์เก่า
  นางวัฒนา  วิไชย                               ผู้แทนคร

  นางสาวดาราภรณ์  สิทธิศาสตร์           กรรมการ/เลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-20 15:23:58 น.

โรงเรียนบ้านหนองหมู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: ืnongmooschool@google.com
เว็บมาสเตอร์:: นิตยา พูลแสง โทรศัพท์: 0806422299 อีเมล์: ืืnittaya_toi@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]