โรงเรียนบ้านหนองแวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนบ้านหนองแวง

 

                 โรงเรียนบ้านหนองแวง ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง  อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27160 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่ 13 ไร่ 1 งาน  มีเขตพื้นที่บริการ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 หมู่ 5 หมู่ 7 ดำเนินการจัดตั้งโดยนายจวง  บุญณะอินทร์  ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านโดยได้ร่วมกับเจ้าอาวาสวัดหนองแวงได้เสนอขอทางราชการตั้งโรงเรียนขึ้น โดยความเห็นชอบของท่านขุนวัฒนา บริรักษ์ นายอำเภอวัฒนานคร ในขณะนั้น ในระยะแรกได้เปิดเรียนโดยใช้ศาลาการเปรียญวัดหนองแวง  เป็นที่ศึกษาเล่าเรียนชั่วคราว เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  ใช้ระเบียบข้อบังคับในส่วนที่ใช้กับโรงเรียนประชาบาล  เปิดทำการสอนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ โดยปิดเรียนวันเสาร์ครึ่งวันบ่ายและวันอาทิตย์เต็มวัน  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนและเพิ่มมากขึ้นทุกปีทำให้ศาลาการเปรียญของวัดแคบลง

        ปี พ.ศ. 2533  คณะครูและกรรมการโรงเรียนเห็นว่าอาคารเรียนแบบ ป.1ข. ที่ใช้อยู่มีอายุ การใช้งานมาเป็นเวลานาน  ประกอบกับชำรุดทรุดโทรม  อาจเกิดอันตรายต่อครูและนักเรียนได้ จึงเสนอของบประมาณสร้างอาคารเรียนหลังใหม่  และในปีเดียวกันนั้นได้รับงบประมาณ  จำนวน  1,288,896  บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.105/25  1 หลัง  จำนวน 6 ห้องเรียน และได้ย้ายไปสร้างในที่ดินที่ได้รับบริจาค  จากนายวัฒน์  สังข์ชม จำนวน 13  ไร่  1 งาน  และได้รับการสนับสนุนจากพระครูวินัยธรช้วน  ชวนปญโญ  เจ้าอาวาสวัดบางนาใน บริจาคเงิน  40,000  บาท  ต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง  จำนวน 1 ห้องเรียน และขอรื้อย้ายอาคาร แบบ ป.1ข. ไปสร้างอาคารเอนกประสงค์ต่อไป

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองแวง

นางอิชยา มันตะรักษ์
นายอุกฤษฏ์ โพธิ์สามต้น

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,277
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองแวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037609986 อีเมล์: scnongwaeng1078@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กมลชนก วงศ์อุดมธรรม โทรศัพท์: 0612209316 อีเมล์: wonkamonchanok@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]