โรงเรียนวัดสารคุณสโมสร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.  นายอนุพล  ทองนพ              ผู้ทรงคุณวุฒิ                                ประธานกรรมการ

  2.  นายนพรัตน์  พูมดี                 ผู้ทรงคุณวิฒิ                                กรรมการ

  3. นางดอกอ้อ  เหลาคำ             ผู้แทนผู้ปกครอง                          กรรมการ

  4.  นางสาวจินตนา  หงษ์ทวี       ผู้แทนครู                                      กรรมการ

  5.  นางสมอน  เวชการ               ผู้แทนองค์กรชุมชน                     กรรมการ

  6.  นายทะเรียว  ตาลศรี            ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ

  7.  นายธนาศักดิ์  เหลาคำ         ผู้แทนศิษย์เก่า                              กรรมการ

  8.  นายสำฤทธิ์  สวาทนา      ผู้แทนพระภิกษุ/ผู้นำทางศาสนา      กรรมการ

  9.  นายประสงค์  นนทะวงษ์ (ผอ.ร.ร.)  โดยตำแหน่ง                     กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 04:38:55 น.

โรงเรียนวัดสารคุณสโมสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: sarakun.ss@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ไพลิน แก้รัมย์ โทรศัพท์: 0801693655 อีเมล์: sarakun.ss@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]