โรงเรียนวัดสารคุณสโมสร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 •           1  ประธานสภานักเรียน           ด.ญ.ทยิดา  ประจันตนะเสน

            2  รองประธาน  คนที่ 1            ด.ญ.วิไลลักษร์  แปลงกาย

            3  รองประธาน  คนที่ 2            ด.ญ.อันธิรา  จันทร์โท

            4  เลขานุการ                          ด.ช.ชนนน  จันทร์โท                 

            5  กรรมการคนที่ 1                  ด.ญ.กลูยง  สะไรนะ                     

            6  กรรมการคนที่ 2                  ด.ช.ธเนศ  ศรีไทย

            7  กรรมการคนที่ 3                  ด.ช.คสสันต์  ตาลย้อย

            8  กรรมการคนที่ 4                  ด.ช.สพลเชษฐ์  ผลใหญ่

            9  หัวหน้าห้อง  ป.1               ด.ญ.อริษา  มิ่งศรีเมือง

            10  หัวหน้าห้อง  ป.2               ด.ญ.เพียวพรรณ์  พละพล

            11  หัวหน้าห้อง  ป.3               ด.ช.วณิดา  เหมศิริ

            12  หัวหน้าห้อง  ป.4               ด.ญ.ธนกร  เวชการ

            13  หัวหน้าห้อง  ป.5               ด.ช.สรวิช  เวชบุญ

            14  หัวหน้าห้อง  ป.6               ด.ญ.อันธิราจันทร์โท

            15  หัวหน้ากลุ่มสีแดง            ด.ช.อิทธิพัทธ์  สิริวันต์

            16  หัวหน้ากลุ่มสีเขียว           ด.ญ.อาภัสรา  คำสวรรค์

            17  หัวหน้ากลุ่มสีชมพู           ด.ช.ชนนน  จันทร์โท

            18  หัวหน้ากลุ่มสีน้ำเงิน         ด.ช.สรวิช  เวชบุญ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 04:38:55 น.

โรงเรียนวัดสารคุณสโมสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: sarakun.ss@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ไพลิน แก้รัมย์ โทรศัพท์: 0801693655 อีเมล์: sarakun.ss@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]