โรงเรียนวัดสารคุณสโมสร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์.....มุ่งเน้นการจัดการศึกษาทักษะภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิเคราะห์แก้ปัญหาได้        มีระเบียบวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม    มีสุขภาพอนามัยที่ดี  รู้จักเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เรียนรู้ภาษาต่างประเทศตามศักยภาพ  นำไปใช้ในชีวิต ประจำวันและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข........

    ปรัชญา...การศึกษาคือความเจริญงอกงาม


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 04:38:55 น.

โรงเรียนวัดสารคุณสโมสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: sarakun.ss@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ไพลิน แก้รัมย์ โทรศัพท์: 0801693655 อีเมล์: sarakun.ss@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]