โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา
   
  นายพจิตร์  สว่างสาลี
  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
   
  นายอดิศักดิ์ สมบูรณ์กุล
  กรรมการและเลขานุการ
   
  นางสาวขนิษฐา  แสงสี
  ผู้ทรงคุณวุฒิ
   
  นายมานัส  คำมาลา
  ผู้แทนศิษย์เก่า
   
  นายชาลี  อินทะโสภา
  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
  นางเคี่ยม  ชมเทียม
  ผู้แทนผู้ปกครอง
   
  นายเกษม จริยวัฒน์วงศ์
  ผู้แทนองค์กรชุมชน
   
  นายธวัช  แสงศรี
  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
   
  นางนิภา คามาลา
  ผู้แทนครู

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 21:48:28 น.

โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037363143 อีเมล์: krukiku88@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวหทัยนุช สุวรรณโณ โทรศัพท์: 0988838444 อีเมล์: krubonarak@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]