โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • โครงสร้างการจัดองค์กรบริหารสภานักเรียน

  ประธานสภานักเรียน

  เด็กหญิงธนวรรณ  ฆ้องสะเทือน

   

  รองสภานักเรียน

  เด็กหญิงผุสดี  สารการ

   

               กรรมการ                                             กรรมการ                                       กรรมการ                                                   กรรมการ

     ด.ญ.จุรารักษณ์  วาที              ด.ญ.ขนิษฐา  คำมาลา                 ด.ช.ธีระศักดิ์  ทรสัตย์                  ด.ช.ทรงพล  สว่างกุล


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 21:48:28 น.

โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037363143 อีเมล์: krukiku88@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวหทัยนุช สุวรรณโณ โทรศัพท์: 0988838444 อีเมล์: krubonarak@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]