โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์

    โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา

    โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนามุ่งมั่นส่งเสริมการเรียนรู้  สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมก้าวไกล  ทันเทคโนโลยี  รักความเป็นไทย  รักท้องถิ่น  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง  ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 21:48:28 น.

โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037363143 อีเมล์: krukiku88@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวหทัยนุช สุวรรณโณ โทรศัพท์: 0988838444 อีเมล์: krubonarak@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]