โรงเรียนบ้านซับใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  1. นางสมฤดี  พู่พวง                      ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         ประธานกรรมการ
  2. นายนพพงศ์   คงหอม                ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         กรรมการ
  3. นายพินิจ  สัพพัญญู                   ผู้แทนผู้ปกครอง                                   กรรมการ
  4. นางบุญจันทร์  คงหอม              ผู้แทนองค์กรชุมชน                              กรรมการ
  5. นายอภิสิทธิ์  พลาหาญ              ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       กรรมการ
  6. นางสายฝน   ใบเขียว                ผู้แทนศิษย์เก่า                                     กรรมการ
  7. นายวิไล   คำอ่อน                      ผู้แทนองค์กรศาสนา                             กรรมการ
  8. นายพิมล   ทองนพ                    ผู้แทนครู                                              กรรมการ
  9. นายเยี่ยมพล  ประดับกรณ์         ผู้อำนวยการโรงเรียน                           กรรมการ/เลขานุการ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 17:51:21 น. ไม่พบข้อมูล
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางวิลัย สมสาร์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายพิมล ทองนพ

 • นางธิดาทิพย์ พังสอาดสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,330
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านซับใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 0810583563 อีเมล์: bansubyaischool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสุเมธ สิงทยม โทรศัพท์: 0829657190 อีเมล์: love_forever_hero@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]