โรงเรียนบ้านซับใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
  1. เด็กหญิงนภัทร  อินทร์สุข                     ประธานนักเรียน
  2. เด็กชายเริงชัย  มิ่งพรม                        รองประธานนักเรียน
  3. เด็กชายศนรินทร์  สว่างกุล                   กรรมการ
  4. เด็กหญิงภัทรวดี  กุสันเทียะ                  กรรมการ
  5. เด็กหญิงสุภัทรตรา  พลาหาญ              กรรมการ/เลขานุการ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-02-17 16:28:27 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวินัด โพธิ์พัฒน์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายมัธยัสถ์ พังสอาด

 • นางธิดาทิพย์ พังสอาดสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,715
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านซับใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 0810583563 อีเมล์: bansubyaischool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสุเมธ สิงทยม โทรศัพท์: 0829657190 อีเมล์: love_forever_hero@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]