โรงเรียนบ้านซับใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์

    โรงเรียนได้ดำเนินการสำรวจสภาพความต้องการของชุมชน และท้องถิ่นพร้อมทั้งประชุมร่วมกันระหว่างคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชน ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ว่า “ผู้เรียนมีสุขภาพลานามัยดี  มีนิสัยรักการอ่าน  เบิกบานแจ่มใส  ใส่ใจการออม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-02-17 16:28:27 น.

โรงเรียนบ้านซับใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 0810583563 อีเมล์: bansubyaischool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสุเมธ สิงทยม โทรศัพท์: 0829657190 อีเมล์: love_forever_hero@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]