โรงเรียนบ้านวังรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •  

               โรงเรียนบ้านวังรี เดิมชื่อโรงเรียนบ้านห้วยพระปรง  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  15  พฤษภาคม พ.ศ. 2503  โดย ชาวบ้านวังรี ได้สละเงิน อุปกรณ์การก่อสร้างและแรงงาน ร่วมกันก่อสร้างขึ้น โดยมีกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนเขต 2 อรัญประเทศส่งครูมาทำการสอน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

            สำนักงานศึกษาธิการอำเภอวัฒนานคร  ได้รับโอนจากกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนเขต 2 เมื่อวันที่  19กุมภาพันธ์  2507 และส่งนายสงบ เกษร มารักษาการครูใหญ่

            พ.ศ.2511  ได้ปลูกสร้างอาคารหลังใหม่  ในพื้นที่  30  ไร่ โดยชาวบ้านวังรีร่วมกันบริจาค

            พ.ศ.2514  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนถาวร  แบบ ป.1 ข ขนาด 4ห้องเรียน 1 หลังและบ้านพักครูแบบกรมสามัญ  1  หลัง

            พ.ศ.2524  ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงาน 1 หลัง บ้านพักครู 2 หลัง อาคารเรียนแบบ ป.1 ก 3 ห้องเรียนและกรมอนามัยร่วมกับโรงเรียนบ้านวังรีสร้างถังเก็บน้ำฝน  1 ที่

            พ.ศ.2526  ได้ร่วมกับชาวบ้านจัดทำรั้วลวดหนาม เสาปูน รอบบริเวณโรงเรียน

            พ.ศ.2528  ได้รับงบประมาณสร้างเรือนเพาะชำ  1 หลัง  ส้วมแบบ สปช. 1 หลัง 4 ที่นั่ง

            พ.ศ.2529  ได้รับงบประมาณสร้างสนามกีฬา  แบบ ฝ. 3

            พ.ศ.2530  ได้สร้างซุ้มประตูด้านหน้า ฐานพระพุทธรูป  สนามวอลเลย์บอล

            พ.ศ.2532  ได้สร้างอาคารเรียนขนาด 2 ห้องเรียน โดยนายสงบ เกษร กับคณะครูและชาวบ้านวังรี 

            พ.ศ.2533  ได้รับงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝน  แบบ  ฝ.  3  จำนวน  1  ชุด

            พ.ศ.2537  ได้ก่อสร้างอาคารใหม่ 1 หลัง ขนาด 3 ห้องเรียน โดยขอความร่วมมือจาก ศิษย์เก่าและประชาชน ร่วมกันสละเงินและแรงงานในการก่อสร้าง จนแล้วเสร็จในสมัย                      นายสงบ  เกษร  ดำรงตำแหน่ง

            พ.ศ. 2539  นายศุภขจร  กิจควร ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ เมื่อวันที่ 15  ตุลาคม 2539 (ได้ปรับปรุงเป็นตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ในปีงบประมาณ 2547)                                            

            ปีการศึกษา 2541 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียน จากโรงเรียนบ้านห้วยพระปรง เป็น โรงเรียนบ้านวังรี

            วันที่ 1  ตุลาคม  2555  นายศุภขจร  กิจควร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังรี ได้เกษียณอายุราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2 แต่งตั้งนายสังคม โกศลจิตร ข้าราชการครู วิทยฐานะครูชำนาญการโรงเรียนบ้านวังรี  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังรี  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ถึง วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 

           วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2  แต่งตั้งให้ นางสมสมัย  กันสการ  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังรี 

            วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2  แต่งตั้งให้ นายฉัตรชัย  กันดิษฐ์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังรี  จนถึงปัจจุบัน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 14:37:39 น.

โรงเรียนบ้านวังรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 0614037539 อีเมล์: banwangree@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวเพชรนาถ ผลจันทร์ โทรศัพท์: 0822121730 อีเมล์: banwangree@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]