โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
  1.  จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรปฏิรูปการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน
  2. จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการอ่านการเขียน
  3. จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีมารยาท ร่วมอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมไทย
  4. จัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
  5. ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
  6. จัดบรรยากาศภายในโรงเรียนให้ร่มรื่นสวยงาม 
   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:23:29 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายมารุต สาริกาพงษ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวจันทร์แรม เพ็งเที่ยง

 • นางสุธีญา สีหะราชสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,608
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037250437 อีเมล์: nongtakienbon@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุธีญา สีหะราช โทรศัพท์: 0861479554 อีเมล์: nongtakienbon@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]