• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • ปรัชญา

          "ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต" (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)

  วิสัยทัศน์

      ปฏิรูปการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เป็นคนเก่ง ดี มีความสุข มีมารยาท อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ เน้นทักษะการอ่านการเขียน สร้างบรรยากาศในโรงเรียนให้ร่มรื่นสวยงามน่าเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-04-15 12:02:39 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายมารุต สาริกาพงษ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสุธีญา สีหะราช

 • นางฐิติกาญจน์ วงษ์กระสันต์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,873
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037250437 อีเมล์: nongtakienbon@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุธีญา สีหะราช โทรศัพท์: 0861479554 อีเมล์: nongtakienbon@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]