โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • 1.ข้อมูลทั่วไป

                            ชื่อโรงเรียนบ้านหนองใหญ่     ที่ตั้ง  หมู่ที่ 3     ตำบลผักขะ   อำเภอวัฒนานคร    จังหวัดสระแก้ว   สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  เขต 2        โทร……..-……….โทรสาร………-….…..e-mail …. bannongyai 2065 @ g mail . com….       website……-..………

    เปิดสอนระดับชั้น  อนุบาลปีที่ 1  ถึงระดับชั้น   ประถมศึกษาปีที่ 6       เนื้อที่  30  ไร่   …-…ตารางวา 

    เขตพื้นที่บริการ   หมู่ที่ 3 บ้านหนองใหญ่ , หมู่ที่ 9  บ้านเนินมะขาม และ หมู่ที่ 13  บ้านหนองไฮ


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-02 11:27:28 น.

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 0650958894 อีเมล์: bannongyai2065@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เอมอร พรหมชาติ โทรศัพท์: 0861403787 อีเมล์: bannongyai2065@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]