โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •  

  ที่

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  หมายเหตุ

  ๑.

  นายแฟน  ฟองเกิด

  ประธานกรรมการสถานศึกษา

   

  ๒.

  นายสมจิตต์  ดอกไม้

  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   

  ๓.

  นายสุรชัย  ฟองเกิด

  ผู้แทนศิษย์เก่า

   

  ๔.

  นางสาวราตรี  เพียรหาญ

  ผู้แทนผู้ปกครอง

   

  ๕.

  ผู้ใหญ่สุบิน  ป้องโสม

  ผู้แทนชุมชน

   

  ๖.

  พระสุเทพ  สุททมโน (สทฺทมโน)

  ผู้แทนสงฆ์

   

  ๗.

  นางบงกช  วิไลศรีอัมพร

  ตัวแทนครู

   

  ๘.

  พ.ต.ต.สมบัติ  ฟองเกิด

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

   

  ๙.

  นางสายสุนีย์  ท้าวน้อย

  กรรมการและเลขานุการ

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-02 11:27:28 น.

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 0650958894 อีเมล์: bannongyai2065@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เอมอร พรหมชาติ โทรศัพท์: 0861403787 อีเมล์: bannongyai2065@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]