โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • แบบสำรวจความพึงพอใจ
 • โรงเรียนบ้านหนองใหญ่

  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

  ประเมินโดย  1  ครู 2 นักเรียน 3 กรรมการสถานศึกษา 4 ผู้ปกครองนักเรียน

   

  คำชี้แจง  ให้ท่านประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมนี้ ตามรายการที่กำหนดให้  โดยเขียนเครื่องหมาย /  ในช่อง ความคิดเห็น

   

  ข้อ

  รายการประเมิน

  ความคิดเห็น

  พอใจ

  ไม่พอใจ

  1

  การให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรม

   

   

  2

  การวางแผนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม

   

   

  3

  อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกการจัดกิจกรรม

   

   

  4

  การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการจัดกิจกรรม

   

   

  5

  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง/ชุมชนในการจัดกิจกรรม

   

   

  6

  การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการจัดกิจกรรม

   

   

  7

  กิจกรรมเหมาะสม

   

   

  8

  เวลาที่ในการจัดกิจกรรม

   

   

  9

  ความสำเร็จของการดำเนินงาน

   

   

   

  สรุปความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง

   

   

   

  ข้อเสนอแนะ

  ................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................

  ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือตอบแบบประเมิน...


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-02 11:27:28 น.

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 0650958894 อีเมล์: bannongyai2065@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เอมอร พรหมชาติ โทรศัพท์: 0861403787 อีเมล์: bannongyai2065@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]