โรงเรียนบ้านโนน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการนักเรียน
 • เด็กหญิงประภัสสร  ศิริปุ  ประธาน

  เด็กหญิงเจนนภา  เจริญจิตร  รองประธาน

  เด็กหญิงพิมพ์พิมล  ตรงตามคำ  รองประธาน

  เด็กหญิงรัชดากร  น้ำทรัพย์  เลขานุการ

  เด็กหญิงบุษยมาศ  มรรคที  ประชาสัมพันธ์

  เด็กหญิงสุจิตรา  ธารคุณ  เหรัญญญิก

  เด็กหญิงพิมพ์วรี  บุญจันทร์กุล  เหรัญญิก

  เด็กหญิงรัตนากร  จันทร์มี  วิชาการ

  เด็กชายพันกร  บุตรงาม  ปฏิคม

  เด็กชายสรสิทธิ์  โคกสำโรง  ปฏิคม

  เด็กชายสมศักดิ์  กองป๋อ  อาคารสถานที่

  เด็กชายอนุชิต  ตันทิพย์  อาคารสถานที่

  เด็กหญิงวราภรณ์  กุลฤทธิ์  กิจกรรมเวรสี

  เด็กหญิงดลอัปสร  พระมล  ประเมินผล

  เด็กหญิงชุรีภรณ์  บัุญสอน  ประเมิลผล

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 20:03:14 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายชูศักดิ์ ชะเอมทอง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวเฟื่องฟ้า ดวงอาจ

 • นางจีฬาภรณ์ ศรีโพธิ์ชัยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,758
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037ุ609974 อีเมล์: bannon02@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จีฬาภรณ์ ศรีโพธิ์ชัย โทรศัพท์: 087-1331953 อีเมล์: bannon02@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]