โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • ข้อมูล OIT
 • ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อมูลส่วนตัว
  ข้อมูลแผน

   

   

 • คณะกรรมการนักเรียน
 • ๑.เด็กหญิงกรรณิการ์  ช่อแก้ว    ประธานนักเรียน

  ๒.เด็กชายณัฐวุฒิ  องค์ยา          รองประธาน

  ๓. เด็กชายมนัสษนัย      สารพันลำ   รองประธาน

  ๔.เด็กหญิงรุ่งนภา  เพ็ชรสุริยา      กรรมการ

  ๕. เด็กหญิงพรนิภา  เชื้อบัวคำ     กรรมการ

  ๖. เด็กหญิงปภาวี  จันทร์พิลา      กรรมการ

  ๗. เด็กชายสิทธิโชค  หน้องรวง   กรรมการ

  ๘.เด็กหญิงผกาวรรณ  นามยี่       กรรมการ

  ๙.  เด็กชายมนัส  เศษจันทร์        กรรมการ

  ๑๐. เด็กหญิงศศิธร  สมพร   กรรมการ

  ๑๑. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีดำ  กรรมการ

  ๑๒. เด็กหญิงวรรณชนก  ดอกบัว   กรรมการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-15 07:07:06 น.

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037262877 อีเมล์: thairath83@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุภัตรา หารกิจ โทรศัพท์: 0959634891 อีเมล์: thairath83@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]