โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 
 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

  ภายในปี 2560 โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง  มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีความรู้  ความสามารถ มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี ปลอดจากสารเสพติด  ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อนุรักษ์ไว้ซึ่งความเป็นไทย ภูมิใจในท้องถิ่น พัฒนาสิ่งแวดล้อมพร้อมนำบุคลากร องค์กร ชุมชนและผู้ปกครองมีส่วนร่วม

   

  ปรัชญาของโรงเรียน

                                                                                                                      นตฺถิ  ปัญฺญา  สมา  อาภา

                                                                                                                                แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี   

   

  คำขวัญของโรงเรียน

  “เรียนดี  กีฬาเก่ง  เคร่งวินัย  ใจเอื้อเฟื้อ”

   

  สีประจำโรงเรียน

  ม่วง - เหลือง     


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-08 09:07:37 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายกฤษณะ โพธิ์ร่มเย็น
 • แนะนำบุคลากร

 • นางรุ่งฤดี ศรีแปดริ้ว

 • นายเอกลักษณ์ เจริญดีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,077
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037260285 อีเมล์: banbonangching@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวปิยะดา วงศ์วรรณ โทรศัพท์: 0871605213 อีเมล์: Kanlakan_pjnm@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]