โรงเรียนบ้านเขาจาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •                  1. นายนิคม  ปากคลอง               ผู้ทรงคุณวุฒิ                        ประธานกรรมการ

                   2. นายเล็ก  สารทิพจันทร์            ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ

                   3. นายศักดิ์ชัย  จันทะหนู            ผู้แทนผู้ปกครอง                     กรรมการ

                   4. นางเทียน  สุทธิบุตร                ผู้แทนองค์กรชุมชน                กรรมการ

                   5. นายอุ้ม  ทันขวา                     ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ

                   6. นายวิชัย  ชัยทอง                  ผู้แทนศิษย์เก่า                       กรรมการ

                   7. พระครูวิสุทธิ  คีรีรักษ์              ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์               กรรมการ

                   8. นางสงบจิตร์  บุญสรรค์            ผู้แทนครู                             กรรมการ

                   9. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาจาน                             กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 18:37:07 น.

โรงเรียนบ้านเขาจาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037609971 อีเมล์: khaojan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: warunee wainukhan โทรศัพท์: 0857441248 อีเมล์: wainu0518@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]