โรงเรียนบ้านเขาจาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. เด็กชายณัฐพล  ฤทธี      ประธานสภานักเรียน

  2. เด็กชายอนวัช  มหานาม    รองประธานสภานักเรียน

  3. เด็กหญิงวาสนา  ทูคำมี   เหรัญญิก

  4. เด็กชายธนศักดิ์  มังคละวงศ์  กรรมการ

  5. เด็กชายบรรดาศักดิ์  กล่ำเงิน  กรรมการ

  6. เด็กชายประกฤษฎ์  วงษ์บา  กรรมการ

  7. เด็กชายศรัญญู  ตาลสิทธิ์  กรรมการ

  8. เด็กชายสมคิด  หวังผล  กรรมการ

  9. เด็กชายสิทธิพงษ์ ไชยคุณ  กรรมการ

  10. เด็กชายอนุรักษ์  อัญชลี  กรรมการ

  11. เด็กชายปิยะทัศน์  มุ่งก่ายกลาง  กรรมการ

  12. เด็กหญิงปนัดดา  มหาชัย  กรรมการ

  13. เด็กหญิงศุภธิดา  อิ่มจิร์  กรรมการ

  14. เด็กหญิงอนัญญา  เค้าเหลือง  กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 18:37:07 น.

โรงเรียนบ้านเขาจาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037609971 อีเมล์: khaojan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: warunee wainukhan โทรศัพท์: 0857441248 อีเมล์: wainu0518@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]