โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • AMSS++
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษา  ประกอบด้วย

         1.  ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน

                 นายกฤษฎา  ชาดี

                 นายสมหมาย  เดชสุนทรภิญโญ

         2.  ผู้แทนศิษย์เก่า

                 นายสมบัติ  ธรรมประดิษฐ์

         3.  ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน

                 นายวิรัตน์  คำบู่

         4.  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                 นายพิรุณ  ไพหาญ

         5.  ผู้แทนองค์กรชุมชน

                 นายลอง  คงเพชรพะเนา

         6.  ผู้แทนองค์กรศาสนา

                 พระประดิษฐ์  จารุวณฺโณ

         7.  ผู้แทนครู

                 นางช่อผกา  เกตุนิล

         8.  ผู้บริหารสถานศึกษา

                  นายไพรัตน์  เพ่งพินิจ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-06-12 23:36:30 น.

โรงเรียนบ้านคลองมะนาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037550058 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ประกัน ซิ้มประเสริฐ โทรศัพท์: 0924911588 อีเมล์: keszeed@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]