โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. ช่วยเหลือ  สนับสนุนนักเรียนในวัยเรียนให้สามารถได้เรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับทุกคน

  2.  พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญอย่างต่อเนื่อง  

  3. จัดกิจกรรม  โครงการพัฒนานักเรียนให้ครบทุกด้าน

  4. บริหารจัดการและพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  5. วางแผนบริการจัดการอย่างเป็นระบบ และโปร่งใสสามารถประเมิน ตรวจสอบได้โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

  เป้าหมาย

            นักเรียนได้รับการเรียนรู้อย่างมีความสุข  มีการพัฒนาการ ทางการเรียนรู้ ร่างกาย สติปัญญา  อารมณ์ สังคม และลักษณะอันพึงประสงค์ บนพื้นฐานของความเป็นไทย  ครบทุกด้าน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาตามช่วงชั้นอย่างมีคุณภาพ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 18:35:57 น. ไม่พบข้อมูล
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายไพรัตน์ เพ่งพินิจ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางหนึ่งฤทัย สมนึกตน

 • นางถวิล ธรรมวงษาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,865
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคลองมะนาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037550058 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ประกัน ซิ้มประเสริฐ โทรศัพท์: 0924911588 อีเมล์: keszeed@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]