• ประวัติโรงเรียน
 •  

  ประวัติโดยย่อโรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3

          โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม3 เดิมชื่อว่า “โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าไร่”  จัดตั้งโดยตำรวจตระเวนชายแดนเขต 2 โดยความร่วมมือจากราษฎรบริจาควัสดุสิ่งก่อสร้างส่วนหนึ่งสมทบ กับเงินโดยเสด็จพระราชกุศลของพระบรมราชชนนี  โดยบริษัท ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม  ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ข. 3 ห้องเรียน 1 หลัง  จำนวนเงิน 70,000 บาท โดยตั้งชื่อโรงเรียนใหม่ว่า “โรงเรียน ส.ไทยเสรี-อุตสาหกรรม 3” เดิมทำการเรียนการสอน ชั้น ป.1 – ป.4  เป็นการศึกษาภาคบังคับ  ทำการสอนโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน ต่อมา วันที่ 1 กันยายน 2519  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีได้รับโอนโรงเรียนนี้จาก ตชด. มาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมี  นายสุนทร  พรไทย รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  มีครู 1 คน นักเรียน 105 คน มี 4 ห้องเรียน

          เดิมตั้งอยู่บริเวณหมู่บ้านป่าไร่  หมู่ 11  ต.ท่าข้าม  อ.อรัญประเทศ  จ.ปราจีนบุรี  ห่างจากตัวอำเภอประมาณ  15  กิโลเมตร  มีพื้นที่ประมาณ  40  ไร่  ก่อสร้างเมื่อปี  2510   ต่อมาเมื่อวันที่  28  มกราคม  2520  มีเหตุการณ์บ้านเมือง  โดยมีกองกำลังจากภายนอกประเทศเข้าโจมตีหมู่บ้านป่าไร่  และหมู่บ้านใกล้เคียงจึงอพยพมาตั้งหมู่บ้านแห่งใหม่  และโรงเรียนก็ได้รื้อถอนมาปลูกสร้างใหม่ที่บริเวณหมู่ 2  ต.ป่าไร่  ห่างจากตัวอำเภอประมาณ  10  กิโลเมตร  มีพื้นที่  30  ไร่  3  งาน  75  ตารางวา

           ปัจจุบันเปิดเป็นโรงเรียนมัธยมขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดทำการสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่ 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ดำเนินการสอนตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  เขต 2  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                           -  ระดับก่อนประถมศึกษา                             จัดระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ 2

                           -  ระดับประถมศึกษา                                    จัดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

                           -  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                          จัดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-29 21:26:52 น.

โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037247349 อีเมล์: obecsk2034@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นภาภรณ์ จอยไธสง โทรศัพท์: 0625342951 อีเมล์: qaz083882gamil. com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]