โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •                      คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

                          โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม3

   

  1. นายสมพร  ก่อเกิด                        ผู้ทรงคุณวุฒิ                                     ประธานกรรมการ

  2. นายเทพพร  รั้งกลาง                    ผู้ทรงคุณวุฒิ                                     กรรมการ

  3. นายสำรวย  สีทองหลาง              ผู้แทนผู้ปกครอง                                กรรมการ

  4. เรือโทสุรพล  คณะทอง                ผู้แทนองค์กรชุมชน                           กรรมการ

  5. นายสมพล  รั้งกลาง                     ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      กรรมการ

  6. นายมโน  ศรีสิงห์                         ผู้แทนองค์กรศาสนา                            กรรมการ

  7. นายอลงกรณ์  คำสุขดี                 ผู้แทนศิษย์เก่า                                     กรรมการ

  8. นางลัดดา  มั่งคั่ง                         ผู้แทนครู                                              กรรมการ

  9. นายธำรง  ไชยทุ่งฉิน                  ผู้อำนวยการโรงเรียน                            กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:06:38 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสถาพร เจกะพงษ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางชยาภรณ์ พิมพิสาร

 • นางสมศรี จันทร์ประโคนสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,765
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037247349 อีเมล์: obecsk2034@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เดชศรี หันทยุง โทรศัพท์: 0898332717 อีเมล์: detsri77@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]