• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ (Vision)

  มุ่งพัฒนาผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  จริยธรรม

  ก้าวล้ำด้านกีฬา

  ใช้เทคโนโลยี

  ชุมชนมีส่วนร่วม

  น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-29 21:26:52 น.

โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037247349 อีเมล์: obecsk2034@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นภาภรณ์ จอยไธสง โทรศัพท์: 0625342951 อีเมล์: qaz083882gamil. com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]