• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • พระครูปลัดประธาน สมจิตโต ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
  นายจำรูญ                      รุนสีงาม ประธานกรรมการ
  นายบุญเกิด สะพัน กรรมการ
  นายโกวิท เชื้อปิดตา กรรมการ
  นางสาวจิมหลิม ชมกุล กรรมการ
  นางรัตติยาภรณ์ จิ๋วโคราช กรรมการ
  นายผ่อง เกตุสอน กรรมการ
  นายวสันต์ เผือกพันธุ์ กรรมการ
  นายพูนสวัสดิ์ จันทราวุฒิ ผู้อำนวยการ/กรรมการและเลขานุการ
       

   

  ชมกุล

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-01-14 13:06:05 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายพูนสวัสดิ์ จันทราวุฒิ
 • แนะนำบุคลากร

 • นายทิรพงษ์ โมห้างหว้า

 • นางมณีพร จันทราวุฒิสถิติการเข้าเยี่ยมชม

10,801
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037540547 อีเมล์: orporpoklongnamsai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทิรพงษ์ โมห้างหว้า โทรศัพท์: 087-8750790 อีเมล์: sanyabom@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]