• Social Network
  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •     ให้โอกาสทางการศึกษา              พัฒนาคุณธรรมนำความรู้

    มุ่งสู่มาตรฐานที่ยั่งยืน                      สร้างพื้นฐานอาชีพสู่ชุมชน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-14 10:42:15 น.

โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037540547 อีเมล์: orporpo@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทิรพงษ์ โมห้างหว้า โทรศัพท์: 087-8750790 อีเมล์: sanyabom@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]