โรงเรียนบ้านไทยสามารถ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

  นักเรียนโรงเรียนบ้านไทยสามารถต้องมีความรู้  ความสามารถตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  มีคุณธรรม – จริยธรรม รักษ์วัฒนธรรมไทย เข้าใจหลักเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมประกันคุณภาพการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-13 13:56:22 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาววาสนา ใหม่พุมมา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสมฤดี พุ่มมรินทร์

 • นางศิริพรรณ ฉิมมิสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,866
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านไทยสามารถ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037232891 อีเมล์: thaisamart2499@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วาสนา ใหม่พุมมา โทรศัพท์: 09827111890 อีเมล์: thaisamart2499@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]