โรงเรียนบ้านหนองบัว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบัว

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

   

  ที่

  ชื่อ  -  สกุล

  ที่มา

  ตำแหน่ง

  1

  นายวิสิทธิ์  บุญครุฑ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ประธานกรรมการ

  2

  นายเสริม  หันทะยุง

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  รองประธานกรรมการ

  3

  นางอุไร  เขตบุญไสย

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

  กรรมการ

  4

  นายวิวัด  จันทร์สมร

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  กรรมการ

  5

  นางจารวี  โกสุม

  ผู้แทนครู

  กรรมการ

  6

  นางนารีรัตน์  สาทิพจันทร์

  ผู้แทนผู้ปกครอง

  กรรมการ

  7

  นายบุญเลิศ  สังข์อ่อน

  ตัวแทนองค์กรปกครอง

  กรรมการ

  8

  พระอภัย  อภัสสโร

  ตัวแทนศาสนา

  กรรมการ

  9

  นายวัลลภ  วรนาม

  ผอ.โรงเรียนบ้านหนองบัว

  กรรมการ/เลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-01-07 16:59:25 น.

โรงเรียนบ้านหนองบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037246020 อีเมล์: nongbuaschool2562@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางนิจฐ์ภารัตน์ สังข์อ่อน โทรศัพท์: 0970407110 อีเมล์: numwan007@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]