โรงเรียนบ้านหนองบัว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา

                    โรงเรียนบ้านหนองบัว มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ    เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  น้อมนำหลัก เศรษฐกิจพอเพียงและวิถีชีวิตความเป็นไทย  มาใช้ในการจัดการศึกษา  พัฒนาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี  เพื่อการเรียนรู้  อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

     


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-01-07 16:59:25 น.

โรงเรียนบ้านหนองบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037246020 อีเมล์: nongbuaschool2562@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางนิจฐ์ภารัตน์ สังข์อ่อน โทรศัพท์: 0970407110 อีเมล์: numwan007@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]