• ประวัติโรงเรียน
 • 1. ข้อมูลทั่วไป

                ชื่อโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม  ที่ตั้งหมู่  3  ตำบลเขาสามสิบ  อำเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  เขต 1 โทร 037-561903 โทรสาร 037-561910      e-mail ssrk1118@sk1edu.go.th website  www.klong13.com เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่  1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 เนื้อที่  18  ไร่ เขตพื้นที่บริการ  จำนวน 4 หมู่บ้านในตำบลเขาสามสิบ ได้แก่ 

                     หมู่ 2 บ้านขอนขว้าง 

                     หมู่ 3 บ้านคลองสิบสาม  

                     หมู่ 9 บ้านโคกมะกอก 

                     หมู่ 12 บ้านสุขสำราญ

                ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                            โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม  ตั้งอยู่หมู่ที่  4  ตำบลเขาฉกรรจ์  อำเภอสระแก้ว  จังหวัดปราจีนบุรี  ปัจจุบันตั้งอยู่หมู่ที่  3  ตำบลเขาสามสิบ  อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว  โรงเรียน

  บ้านคลองสิบสามเปิดทำการสอนครั้งแรก  เมื่อวันที่  6  กรกฎาคม  2513  บนศาลาวัดบ้านคลองสิบ-สาม  โดยมี  นายบุญชัย  โรจนวิทิต นายอำเภอสระแก้ว  และนายถาวร  ยุวรรณะ  ศึกษาธิการอำเภอสระแก้ว  เป็นประธานการเปิด  มีนักเรียน  37  คน  โดยมีนายแก้ว  โพธิ์ลังกา  มาทำการสอน  และรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  ต่อมาปีพ.ศ.  2516 นายบุญเหลือ  กำเนิด  ผู้ใหญ่บ้าน  ได้บริจาคที่ดินจำนวน  18  ไร่  ให้แก่ทางโรงเรียนดำเนินการจัดสร้างเป็นโรงเรียนในปัจจุบัน

                     สภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้นภูมิประเทศ  เป็นที่ราบเชิงเขา  ความสูงจากระดับน้ำทะเล ปานกลาง  ประมาณ  100  ฟุต

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-12-21 08:54:42 น.

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โทรศัพท์: 037561903 อีเมล์: klongsibsam@sk1edu.go.th
เว็บมาสเตอร์:: วิไล คู่แก้ว โทรศัพท์: 0872577562 อีเมล์: wilaikra@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]