• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.นายอนุสรณ์  ฉาวเกียรติ

  2.นายไสว  แสงสุด

  3.นายแว่น กำเนิด

  4.นายบุญช่วย รักเพื่อน

  5.นายประจักร์  สีดา

  6.นางสมพร ฉาวเกียรติ

  7.นางสาวดวงทิพย์พิลัย สำราญ

  8.นางวรดา  อรรคจันทร์

  9.นางอุไร สีนิล

  10.นายประเสริฐ อุดมวิทยานุกุล

  11.นางสาววินัย คำดำ

  12.นายคมแก้ว  สายบุญเรือน

  13.พระสมมิตร  จักธัมโม

  14.พระอธิการสมจิตร  เขมจิตโต

  15.นายประกอบ  ถามั่งมี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-12-21 08:54:42 น.

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โทรศัพท์: 037561903 อีเมล์: klongsibsam@sk1edu.go.th
เว็บมาสเตอร์:: วิไล คู่แก้ว โทรศัพท์: 0872577562 อีเมล์: wilaikra@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]