• กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  

  พันธกิจ
      
       1.  จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวัยและธรรมชาติเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐาน
       2.  จัดการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้แก่นักเรียน
       3.  จัดการเรียนรู้ เน้นคุณธรรม จริยธรรม ห่างไกลยาเสพติดและการพนัน
       4.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมด้านกีฬาและสุขภาพ
       5.  ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการหลักสูตร
   
   
  เป้าหมาย
   
       1.  นักเรียนมีความรู้ ทักษะ ความสามารถตามมาตรฐาน
       2.  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
       3.  นักเรียนรักการเล่นกีฬามีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
       4.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการหลักสูตร

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 22:27:45 น. ไม่พบข้อมูล
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายดนุชา บุ้งทอง
 • แนะนำบุคลากร

 • นายนริศ พูนบำนาญ

 • นางสาวโชติกา ผิวเรืองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,986
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านละลมติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037441867 อีเมล์: lalomtim_m7@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อนิรุตน์ จินดาศิริพันธ์ โทรศัพท์: 0837393149 อีเมล์: loprutjiz@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]