• กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านละลมติม(จิตรพลานุสนธิ์)

                     โรงเรียนบ้านละลมติม (จิตรพลานุสนธิ์)  มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน       โดยจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ให้มีความรู้ตามมาตรฐาน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  รักและ          หวงแหนสิ่งแวดล้อม  รักการเล่นกีฬา  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 22:27:45 น. ไม่พบข้อมูล
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายดนุชา บุ้งทอง
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสมจิตร เถาว์ชาลี

 • นายอนิรุตน์ จินดาศิริพันธ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,986
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านละลมติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037441867 อีเมล์: lalomtim_m7@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อนิรุตน์ จินดาศิริพันธ์ โทรศัพท์: 0837393149 อีเมล์: loprutjiz@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]